Home Współpracujemy
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym

 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną


 

 

 

 

 

Działania: współpraca w zakresie badania gotowości szkolnej, wydawania opinii i orzeczeń, prelekcji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 

Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej


 

 

 

 

 

Działania: indywidualne kontakty pedagoga w sprawie stypendiów socjalnych, zasiłków rodzinnych, alimentów, finansowania obiadów szkolnych.

 

Kuratorami Sądowymi i Sądem Rejonowym


 

 

 

 

 

Działania: współpraca pedagoga i nauczycieli  w zakresie sprawowania opieki nad nieletnimi.

 

Urzędem Miejskim w Krotoszynie


 

 

 

 

 

Działania: patronat nad konkursami, spotkania z pracownikami urzędu w ramach projektów- Mural „ Szczęśliwa rodzina” , organizacja wymiany dzieci z Litwy.

 

Radą Osiedla nr 7


 

 

 

 

 

Działania: wyjazdy edukacyjne – integracyjne, nagrody dla uczniów, organizacja nauki pływania dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

Strażą PożarnąDziałania: spotkania z klasami nauczania zintegrowanego, pogadanki o bezpieczeństwie.


Rodzicami


 

 

 

 

 

 

 

Działania: współpraca z radami rodziców, stały kontakt szkoły przez e-dziennik, na spotkaniach z wychowawcami i nauczycielami, organizacja imprez w szkole inicjowanych przez rodziców lub we współpracy z nimi, zbieranie opinii, sugestii rodziców i wprowadzanie na ich prośbę zmian w szkole, pomoc materialna rodziców dla szkoły, Mural „ Szczęśliwa rodzina” – integracja dzieci z rodzicami, spotkania integracyjne, pomoc w organizacji półkolonii zimowych 2016 w naszej szkole, organizacja balów gimnazjalnych. 

 

Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską


 

Działania: programy profilaktyczne, prelekcje z uczniami, pogadanki, prezentacje, interwencje.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej


 

 

 

 

 

 

 

Działania: pomoc rodzinom w szerokim zakresie we współpracy z pedagogiem szkolnym, poradnictwo specjalistyczne, pomoc psychologiczna, socjalna i prawna dla rodzin we współpracy z pedagogiem szkolnym.

 

 

Świetlicami  Socjoterapeutycznymi „ Szansa”


 

 

 

 

 

 

 

Działania: możliwość korzystania dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

 

Stowarzyszeniem Sympatyków Krotoszyńskiej „ Jedynki”


Reklama

 

Działania: Jarmark Mikołajkowy, Kiermasz Wielkanocny, Igrzyska Przedszkolaków w Sumo.

 

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania: organizacja akcji charytatywnych „ Tornister pełen uśmiechu”, zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych, zbiórka funduszy.

 

Towarzystwem Przyjaźni Krotoszyn- Mejszagoła


Znalezione obrazy dla zapytania litwa mejszagoła

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania: organizacja konkursu o Litwie i współpracy Krotoszyn – Mejszagoła, organizacja koloni na Litwie i pobytu dzieci z Mejszagoły w Krotoszynie.

 

Muzeum Regionalnym


baner-muzeum.jpg

Działania: lekcje muzealne, prezentacja obrzędów i  zwyczajów, rocznice patriotyczne, realizacja projektów- wykonanie przez Klub Europejski pod patronatem Muzeum Regionalnego projektu multimedialnego „ Krotoszyn dawniej i dziś”, konkursy historyczne, występy artystyczne- recital piosenki „ Lata dwudzieste…” oraz z okazji wieczornicy o Powstaniu Wielkopolskim.

 

Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury


 

Działania: udział w imprezach, turnieju poetyckim „ Autoportret Jesienny”, Festiwalu Dziecięcym o Tematyce Ekologicznym, lekcjach w kinie.

 

Galerią Refektarz


Działania: udział w wernisażach, prezentacja prac naszych uczniów na wystawie.

 

Biblioteką Publiczną


Działania: występy artystyczne uczniów naszej szkoły dla seniorów, z okazji Święta Ulicy, zwiedzanie wystaw, zajęcia tematyczne, konkursy literackie i plastyczne- Krotoszyn w legendzie, Kartka Wielkanocna, spotkania z pisarzami.

 

Młodzieżowym Klubem Środowiskowym „Rivendell”


 

 

 

 

 

 

 

Działania: udział dzieci i młodzieży w zajęciach tanecznych.

 

Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej


Działania: udział Szkolnego Klubu Wolontariuszy  w różnych akcjach m.in. organizowaniu Wigilii dla mieszkańców Krotoszyna, pomoc w zbiórce odzieży dla potrzebującej młodzieży, zabawek, słodyczy na święta, nakrętek, przyborów, pomoc w organizacji imprez w szkole.

 

Polski Związek Sumo


Znalezione obrazy dla zapytania polski związek sumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania: współpraca w zakresie klas sportowych Sumo, Krotoszyńskich Igrzysk Przedszkolaków w Sumo.

 

Młodzieżowym Centrum Kariery


Znalezione obrazy dla zapytania Młodzieżowym Centrum Kariery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania: młodzież odwiedzająca MCK może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego w ramach zajęć indywidualnych i grupowych (również z badania testami psychologicznymi), uzyskać wiedzę na temat możliwości kształcenia oraz poszukiwanych zawodów na lokalnym i europejskim rynku pracy.

 

Szkołami ponadgimnazjalnymi


 

 

 

 

 

 

 

Działania: śledzenie losów absolwentów,  spotkania w ramach doradztwa zawodowego, wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy


Działania: pomoc wolontariuszy przy zbiórce do puszek.

 

Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt


Znalezione obrazy dla zapytania Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt krotoszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania: organizacja w szkole zbiórek karmy dla schroniska, kiermasz szkolny, którego dochód przeznaczony był dla schroniska.

 

Zarządem Powiatowym Ligii Obrony Kraju


Znalezione obrazy dla zapytania Ligi Obrony Kraju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania: organizacja zawodów strzeleckich o Puchar Dyrektora Szkoły przy współpracy z Zarządem Powiatowym LOK

 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oddział w Krotoszynie


Znalezione obrazy dla zapytania Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oddział w Krotoszynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania: organizacja konkursów, wystaw i innych imprez poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu.

 

Anna Maria Wesołowska

DSC_0405.JPG

Komunikaty

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora szkoły – w każdą środę w godzinach od 15.00 do 16.00.

Z kalendarza ...


Dzisiaj jest: Środa
24 Października 2018
Europejski Dzień Otyłości
Imieniny obchodzą
Antoni, Boleczest, Filip, Hortensja,
Marcin, Rafał, Rafaela, Salomon

Do końca roku zostało 69 dni.
Zodiak: Skorpion

Sonda

Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?